6111 Sayılı Torba Kanun’la gelen çok önemli bir diğer düzenleme de belirli şartlarla işe alınacak kişiler için sağlananprim teşvikidir.Yasada belirtilen kapsamdaki kişileri 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alan işverenlere, sigorta primiişveren payı, işe aldıklar kişiye bağlı olarak değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu teşviki ilk teşvikten ayıran en önemli özellik Sigorta Primi sınırlaması getirilmemesidir. Sigorta Primi üzerinden İki Farklı Teşvikin bir arada uygulanmasıdır. Burada asıl amaç İş Kur olan ilgiyi artırmak hedef alınmıştır. İşverenlerin prim yükleri üzerinden alınarak İşsizlik fonundan sigorta primine esas işveren hissesi miktarlarının karşılanması yönünden çalışma başlatılmıştır.İşsizlik Fonundan biriken paralar işçiden ziyade işveren hizmetine bu teşvik ile sunulmuştur.
Bu kapsamda 18-29 yaş arası gençler veya 18 yaşından büyük kadınlardan;

1. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar için 48 ay süreyle,

2. Meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya İŞKUR kurslarından mezun olanlar için 36 ay süreyle,

3. İlk iki madde kapsamında meslek belgesi olmayanlar için 24 ay süreyle,

4. İlk iki maddede belirtilen meslek belgesi sahibi olup da 29 yaşından büyük olan erkekler için 24 ay süreyle,

5. Yukarıdaki dört madde kapsamında işe alınan kişiler İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde ilave olarak 6 ay süreyle, işveren prim tutarları fondan karşılanacak. Ayrıca hâlihazırda çalışmakta olup da 1 Mart 2011 itibarıyla mesleki yeterlilik belgesi veya meslek lisesi/yüksekokulu diploması alan işçi için de 12 ay süreyle prim teşviki verilecek.

Teşvik şartlarından da anlaşılacağı üzere devlet, öncelikle bütün işsizlerin İŞKUR’a kaydolmasını isteyerek vasıfsız işsizlerin en azından İŞKUR kurslarıyla da olsa meslek sahibi olmaları isteniyor. Hiçbir mesleki belgesi olmayan fakat İŞKUR’a kayıtlı olan bir kişinin işe alınması durumunda ise 6 ay süreyle prim teşviki verilecek.Her bir teşvik maddesinden yararlanabilmek için, işe alınan kişinin son altı ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son altı aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekiyor. Böylece bir işyerinden diğerine aktarma yapıp teşvik alınamayacağı gibi, işverenlerin bir işçiyi çıkarıp yerine başkasını alarak teşvikten yararlanmasının da önüne geçilmiş olacak..